april 2015 arkiv

Protokoll från Extrastämman 2015-03-24

Föreningen höll en extrastämma med anledning en föreslagen förbättring av utemiljön. Bifogat finner ni det justerade protokollet samt röstlängden. Trädgårdsgruppens förslag bifölls med bred majoritet och arbetet med utemiljön kommer att påbörjas under våren 2015. Protokoll från Extrastämman 2015-03-24 Förslaget som extrastämman röstade fram. M-04.förslagsritning.uppdat.fhk.20150210