september 2015 arkiv

Protokoll från Extrastämman 2015-09-14

Föreningen höll extrastämma den 14 september 2015 med anledning av ställningstagande till kameraövervakning i garaget Här är det justerade protokollet: Protokoll från Extrastämma 2015-09-14