Information från Styrelsen – Januari

I utskicket behandlas följande rubriker:
Avgiftshöjning parkering & gästlägenhet
Stäng dörren till garaget
Automatisk dörröppnare till A-huset
Nya parkeringsbevis