Nytt förslag på stadgar

Hej!

Sedan en tid tillbaka har nya regler i lagen om ekonomiska föreningar trätt i kraft som påverkar bostadsrättsföreningar. Det är inte längre möjligt att använda sig av de övergångsbestämmelser som lagen föreskriver, vilket medför att det nu är hög tid för alla bostadsrättsföreningar att tillse att de nya reglerna implementeras i föreningens stadgar.

Läs mer om detta här:
http://www.bostadsratterna.se

Styrelsen har i samarbete med vår ekonomiska förvaltare BoNea tagit fram ett förslag till nya stadgar som uppfyller de nya reglerna.

Stadgar-BRF.Safiren.2018