Protokoll från Extrastämman 2015-09-14

Föreningen höll extrastämma den 14 september 2015 med anledning av ställningstagande till kameraövervakning i garaget

Här är det justerade protokollet:
Protokoll från Extrastämma 2015-09-14