Protokoll från Extrastämman 2016-10-17

Styrelsen har fått in en förfrågan från Johan & Anna-Karin Sandell, B61, om att göra en tillbyggnad till sin lägenhet.

Styrelsen föreslår bifall under följande förutsättningar:

1) Att byggaratin inte påverkas.
2) Att fastigheten inte lider skada.
3) Att andelstalet och eventuellt insatsen korrigeras.
4) Att föreningens ekonomi inte belastas.
5) Att ett formellt avtal med ovanstående upprättas av jurist.

Protokoll från Extrastämman 2016-10-17