Styrelseinformation September 2016

Information från styrelsen september 2016

Protokoll från Årsstämman 2016

Protokoll från Årsstämman 2016-05-23

Protokoll från Extrastämman 2015-09-14

Föreningen höll extrastämma den 14 september 2015 med anledning av ställningstagande till kameraövervakning i garaget

Här är det justerade protokollet:
Protokoll från Extrastämma 2015-09-14

Protokoll från Årsstämman 2015

Föreningen höll sin årsstämma 2015-05-27 och här kan ni läsa igenom det justerade protokollet.

Protokoll från Årsstämman 2015-05-27

Protokoll från Extrastämman 2015-03-24

Föreningen höll en extrastämma med anledning en föreslagen förbättring av utemiljön. Bifogat finner ni det justerade protokollet samt röstlängden.

Trädgårdsgruppens förslag bifölls med bred majoritet och arbetet med utemiljön kommer att påbörjas under våren 2015.

Protokoll från Extrastämman 2015-03-24

Förslaget som extrastämman röstade fram.
M-04.förslagsritning.uppdat.fhk.20150210