Kategori: Styrelsen

Styrelseinformation November 2016

Information från styrelsen november 2016

Städning av Hobbyrummen

De båda hobbyrummen har över tid blivit belamrade med vad som styrelsen uppfattar som privata tillhörigheter. Föreningen har för avsikt att i vanlig ordning ta hit en container efter jul- och nyårshelgerna. I samband med detta kommer hobbyrummen att städas upp. mvh /Styrelsen Information uppsatt i entréerna

Protokoll från Extrastämman 2016-10-17

Styrelsen har fått in en förfrågan från Johan & Anna-Karin Sandell, B61, om att göra en tillbyggnad till sin lägenhet. Styrelsen föreslår bifall under följande förutsättningar: 1) Att byggaratin inte påverkas. 2) Att fastigheten inte lider skada. 3) Att andelstalet och eventuellt insatsen korrigeras. 4) Att föreningens ekonomi inte belastas. 5) Att ett formellt avtal …

Fortsätt läsa

Realportalen – för medlemmar i BRF Safiren

Föreningens ekonomiska förvaltare BoNea tillhandahåller en tjänst för medlemmarna där ni kan få information om följande: Kontaktuppgifter – Här kan ni också uppdatera er information vid behov Min bostadsrätt – Information om er lägenhet, hyra, yta, andelstal etc. Mina avier – Informationen om avierna med möjlighet att skriva ut en kopia. Webbadressen till portalen är: …

Fortsätt läsa

Styrelseinformation September 2016

Information från styrelsen september 2016

Protokoll från Årsstämman 2016

Protokoll från Årsstämman 2016-05-23

Protokoll från Extrastämman 2015-09-14

Föreningen höll extrastämma den 14 september 2015 med anledning av ställningstagande till kameraövervakning i garaget Här är det justerade protokollet: Protokoll från Extrastämma 2015-09-14

Protokoll från Årsstämman 2015

Föreningen höll sin årsstämma 2015-05-27 och här kan ni läsa igenom det justerade protokollet. Protokoll från Årsstämman 2015-05-27

Protokoll från Extrastämman 2015-03-24

Föreningen höll en extrastämma med anledning en föreslagen förbättring av utemiljön. Bifogat finner ni det justerade protokollet samt röstlängden. Trädgårdsgruppens förslag bifölls med bred majoritet och arbetet med utemiljön kommer att påbörjas under våren 2015. Protokoll från Extrastämman 2015-03-24 Förslaget som extrastämman röstade fram. M-04.förslagsritning.uppdat.fhk.20150210